Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Høyhastighetstog

Et høyhastighetstog er et tog som oppnår hastigheter på over 200 km/t. I dag finnes det kun ett slikt tog i Norge, og det er flytoget. Flytoget kommer opp i 220 km/t på strekningen mellom Oslo S og Gardermoen.

Lyntog

I 2010 arrangerte Tempo en konferanse om Lyntog. Konferansen søkte å belyse tre hovedproblemstillinger:

Er det markedsgrunnlag for en høyhastighetsbane i Norge? 
Er høyhastighetsbane et konkurransedyktig klimatiltak?
 •  Ja, sa Holger Schlaupitz, fagleder for avdelingen for energi, klima og samferdsel ved Norges Naturvernforbund. Han konkluderer med at en høyhastighetsbane i et hundreårsperspektiv er et bra klimatiltak, med årlig innsparing i utslipp på rundt 0,2 millioner tonn CO2 i året. Schlaupitz vedgår at de enorme investeringene gjør at prisen per tonn spart CO2 blir relativt høy og at det finnes billigere måter å gjennomføre tilsvarende utslippskutt.
Hva kan norske planleggere lære av andre lands erfaringer?
 • Høyhastighetstog er ikke ett konsept, sa  Iñaki Barrón fra den internasjonale tog-unionen
 • Løsningene og teknologien som tas i bruk varierer fra land til land og region til region.
 • Dr. Marta Sánchez-Borràs fra universitetet i Catalunya sa man kan lære fra internasjonal erfaring, men ingenting kan overføres direkte fra et land til et annet. Høyhastighetstog er et produkt som må tilpasses sitt marked og sine lokale forhold. 
 • Poenget er ikke å se tog i konkurranse med fly og bil, men hvordan lage et system hvor transportmidlene fungerer sammen, sa Johann Metzner fra Deutsche Bahn. For eksempel var Inter City Express (ICE) banen til flyplassen utenfor Frankfurt blant de viktigste utbyggingene, fordi flyplassen fungerer som en innfallsport til dette systemet. 
 • Erfaringen fra Tyskland er at når først infrastrukturen er på plass, vil passasjerene følge etter.

Artikler

 • Lynande godt alternativ?
  Flere forslag  for lyntog er presentert. Kor klimavennlege desse alternativa framstår, avheng av val som blir tatt ved utrekningane, skriver forsker Borgar Aamaas i denne kommentaren.
 • Dyre utslippskutt med raskere tog
  – Det er usannsynlig at de samme pengene lar seg overføre til andre klimatiltak, som folk i samme grad opplever som et direkte gode, sier Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet. 
  – Drivkreftene bak en høyhastighetsbane kommer ikke fra Oslo-gryta, men fra Vestlandet, sier Hallgeir Langeland fra SV.
  – En satsning på høyhastighetstog med klima som hovedmålsetting virker noe naivt, i alle fall før de faktiske konsekvensene er utredet, sier transportøkonom Lars Rognlien.