Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Norge presser EU om biodrivstoff

Miljøverndepartementet: Norge vil presse på for at EU vedtar flere regler som sikrer at biodrivstoff reduserer klimagassutslippene.

Uten slike regler risikerer man at dyrking av biodrivstoff fortrenger skog eller torvmyr, og i verste fall gir økte klimagassutslipp.

–Vi må sikre at biodrivstoff framstilles på en måte som reduserer klimagassutslippene. Derfor vil Norge at det skal settes konkrete verdier for klimabelastning ved fortrengning. Det må tas med når vi vurderer hvordan biodrivstoff virker inn på klimaet sammenlignet med fossilt drivstoff, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Les mer hos regjeringen.no