Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Miljøtiltak kan virke mot sin hensikt

Aftenposten: Tiltak som reduserer klimagassutslipp fra hverdagsreiser, kan samtidig føre til at utslippene fra fritidsreiser øker.

Det slår forskerne Kristin Linnerud ved CICERO og Erling Holden fra Høgskolen i Sogn og Fjordane fast i en artikkel som publiseres i tidsskriftet Urban Studies over nyttår.

Fortetting av byene, kampanjer for å øke folks miljøbevissthet og økt bruk av for eksempel telekonferanse er alle tiltak som kan begrense utslipp fra persontransport, og som politikerne ofte ønsker å stimulere.

- Men de samme faktorene kan ofte bidra til økt omfang av fritidsreiser, sier Kristin Linnerud til Aftenposten.no.

Les mer på Aftenposten