Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Grønn transport i nord

forskning.no: For å få til effektiv og grønn transport i nord, må byråkratene og politikerne ta ansvar for å løse problemene og koordinere innsatsen. Hvis ikke kan omkostningne bli store, skriver Jarle Løvland og Odd Jarl Borch i denne kronikken.
Diskusjonen omkring belastningen ved en økt tungtransport på norske veier blusser opp med jevne mellomrom. De fleste er enige om at de negative effekter av en sterkt økende trailertrafikk på det norske veinettet er store.

Dette gjelder både miljøforurensing og støy, flaskehalser, kostnader ved vedlikehold av veinettet, og ikke minst en uakseptabel ulykkesfrekvens. Dette kommer også klart fram i Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 og premissene for ny Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023.

Les mer hos forskning.no