Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Biodiesel i fossil diesel: Solheim sier nei til forbud

Teknisk ukeblad: Helseadvarsler til tross, Norge kan ikke ha et særnorsk forbud mot å blande inn biodiesel, sier miljøvernminister Erik Solheim.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) hadde denne uken det første møtet for å finne ut hvordan de skal følge opp bekymringsmeldingen om mulig økt helsefare ved blanding av biodiesel og vanlig diesel.

FHI og Klif har fått i oppdrag å vurdere kunnskapsstatus, dagens situasjon og behovet for videre arbeid med saken, samt trekke fram andre problemstillinger rundt biodrivstoff og helseeffekter. Departementene ønsker også en plan for videre arbeid.

Les mer hos Teknisk ukeblad