Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Magre kutt i Nasjonal transportplan

Legges godviljen til vil de tiltakene som skisseres i NTP kutte omtrent 2,5 millioner tonn CO2, ifølge Tempo-forsker Borgar Aamaas.

Transport i Norge står for omtrent 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter, litt avhengig hvor mye som plasseres i transportkategorien. Transport utgjør imidlertid uansett en betydelig utslippssektor, og skal Norge kutte i utslipp hjemme, må det skje kutt i denne sektoren.  

Ifølge klimameldingen fra 2012 skal Norge kutte sine klimagassutslipp med 12 millioner tonn sammenlignet med dagens nivå. I april 2013 ble den nasjonale transportplanen lagt frem, en plan som staker ut veien videre for norsk transportsektor de neste tiårene. Finner vi igjen de nødvendige kuttene i den nasjonale transportplanen?

Lang vei å gå. Tempo-forsker Borgar Aamaas har regnet på utslippene fra de forskjellige
tiltakene. Konklusjonen er at vi har fortsatt et stykke igjen
(Foto: Presentasjon under Klimaforum 31.04.2013)
 


Forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, og forsker på Tempo-prosjektet, Borgar Aamaas, fant fram kalkulatoren og presenterte tallene under siste Klimaforum.

- Nasjonal transportplan trekker i riktig retning, men når ikke målene satt i klimameldingen, sier Aamaas.

Aamaas har kommet fram til at de konkrete kuttene som løftes fram i NTP til sammen blir 2,26-2,38 millioner tonn fra transportsektoren.

Hva menes med at dette ikke når målene? Er det i det hele tatt lagt mål for transportsektoren i klimameldingen?

- I Klimameldingen fra 2012 står det at klimamålene, slik de er nedfelt i klimaforliket fra 2008 står fast. Og der står det at partene ikke har funnet grunnlag for å fordele reduksjonene på sektorer. Det tolker jeg slik at det ikke er sektorvis inndeling i eksisterende klimapolitikk, sier Aamaas.

Klimameldingen fra 2012 sier med andre ord at de målene som de ikke definerte i 2008, fortsatt er gjeldende. Dermed regnet Aamaas seg fram til hva han antok var et fornuftig mål for transportsektoren.

- Transportsektoren står for omtrent en fjerdedel av utslippene i Norge. Dermed kan det være realistisk å anta at også en fjerdedel av kuttene må tas i denne sektoren, sier Aamaas.

Det skulle i så fall tilsi kutt på 3 - 3,5 millioner tonn i 2020.

Tidligere har Aamaas regnet på kuttene fra fem sentrale tiltak i Klimameldingen, hvor han kom frem til at disse kuttet utslippene med til sammen 2,5 millioner tonn ut i fra tilgjengelig informasjon. Det betyr imidlertid at det gjenstår kutt på omtrent 10 millioner tonn som Aamaas ikke finner dekning for i Klimameldingen, ut i fra den informasjonen som finnes der.