Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Lyntog i Norge?

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utrede høyhastighetstog i Norge. Forskningsprosjektet TEMPO om transport og miljø inviterer nasjonale og internasjonale eksperter for å diskutere temaet.

Konferanse i CIENS forum, Forskningsparken i Oslo, 18. og 19. mai 2010

• Last ned program for utskrift
• Les oppsummeringen fra seminaret
 
Viktige problemstillinger som vil bli diskutert på konferansen:

Samfunnsøkonomi: Bygging og drift av høyhastighetsbaner er kostbart. Er høyhastighetstog egnet for et land som er så tynt befolket som Norge?

Klimagevinst: Innenriks flytrafikk i Norge står for omtrent to prosent av landets totale klimagassutslipp, mens gods- og persontrafikk på veiene utgjør 19 prosent. Elektrisk jernbane er det transportmiddelet som er mest energieffektivt og slipper ut minst klimagasser både per tonn gods og per passasjer. Hva er miljøgevinstene ved bygging av høyhastighetstog? Er dette et konkurransedyktig tiltak for å redusere utslippene av klimagasser?

Markedsgrunnlag: Nordmenn ligger helt i Europa-toppen når det gjelder flyreiser. Flyrutene mellom de størst byene i Norge er blant Europas mest trafikkerte. Veier den høye reiseaktiviteten opp for det lave befolkningsgrunnlaget?
Internasjonal erfaring: Hva kan norske planleggere lære av andre lands erfaringer, og hva skal til for at norske lyntog kan ha livets rett?  

Kontaktperson: Astrid Abelvik (asa@toi.no),  telefon 22 57 38 03

Programme:
1st TEMPO Conference on Sustainable Transport: High-speed rail in Norway?
Oslo, 18–19 May 2010

Tuesday 18. May 11:00-12:30: Setting the scene

• Welcome and introduction by Lasse Fridstrøm, Managing Director of TØI and TEMPO Project Manager
• The Norwegian Government’s efforts to assess the feasibility of offering domestic high-speed rail services by Eva Hildrum, Secretary General, Ministry of Transport of Communications
• A vision for intercity high-speed rail in Norway by Jørg Westermann, Director General, Norsk Bane
• High-speed rail concept for the Oslo-Bergen corridor by Jon Hamre, Director General, Høyhastighetsringen
Tuesday 12:30-13:30: Lunch
Tuesday 13:30-19:00: Learning from experience
• High-speed rail world-wide – history, main characteristics and future prospects by Iñaki Barrón de Angoiti, Director of Passenger Department, Union Internationale des Chemins de fer (UIC)
• The economic assessment of intercity high-speed rail – lessons from Europe by Ginés de Rus, Professor, University of Las Palmas
• Wider economic benefits of high speed rail by Lars Rognlien, Steer Davies Gleave
• High-speed rail in Germany by Johann Metzner, Head of Transport Policy Europe, Deutsche Bahn
• Past and future high-speed rail development in France: financing the infrastructure by Julien Brunel, Director of Public Policy, Réseau Ferré de France (RFF)
• High-speed rail operations in France: demand, service level and profitability by Jean-Francois Paix, Deputy Director, Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF)
• High speed rail in Spain by Dr. Marta Sánchez-Borràs, Centre d'Innovació del Transport (CENIT), Universitat Politècnica de Catalunya
Tuesday 20:00: Dinner

Wednesday 19 May 09:00-11:00: Planning for the future – challenges and opportunities

• Assessing the market for high-speed rail by Marc Gaudry, Professor, University of Montreal (download full paper version)
• High-speed rail in Sweden? by Per Kågeson, Professor,  Centre for Transport Studies (CTS) at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm
• The climate and environmental impact of high-speed rail by Holger Schlaupitz, Head of energy, climate and transport, Friends of the Earth Norway
• High-speed rail assessment 2010-12 by Tom Stillesby, Project Manager, Høyhastighetsutredningen

Wednesday 11:00-13:00 Panel discussion
Wednesday 13:00-14:00: Lunch