Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Arbeidspakke 1

Arbeidspakke 1 i Tempo-prosjektet skal tallfeste klimapåvirkningen fra dagens og framtidens transportteknologi. Forskerne skal blant annet beregne effekten av ulike transportmidler og forskjellige typer drivstoff.

De skal også se på hvordan endret transportatferd og ulike politiske tiltak vil påvirke klimaet. Kjennskap til disse effektene er et viktig grunnlag for å kunne utforme en effektiv og miljøvennlig transportpolitikk.

Transportsektoren utgjør et mangfold av aktører. Målet med Arbeidspakke 1 er kunnskap om klimaeffekten av gitte transportalternativer som utfører gitte oppgaver. Er klimaeffekten størst om man kjører alene i bil mellom Oslo og Stockholm eller om man deler et fly med hundre andre? Hvor stor forskjell er det mellom å frakte flyttelasset med tog eller med lastebil?

Transportsektoren slipper ut flere gasser og partikler som påvirker klimaet, ikke bare CO2. Forskerne vil studere konsekvensene av alle disse utslippene. For eksempel slipper skipstrafikken ut mer CO2 enn flytrafikken, men på grunn store utslipp av svoveldioksid har utslippene foreløpig hatt en nedkjølende effekt på klima.

Arbeidspakke 1 tar også hensyn til at alle ledd i et transportmiddels liv, inkludert byggingen av infrastruktur, medfører utslipp. Alt bør med når klimaeffekten av de forskjellige teknologiene beregnes. Arbeidspakken skal, i tillegg til å se på direkte transportutslipp, også se på såkalte indirekte utslippene, altså utslipp fra produksjon, frakt, bruk og destruksjon av transportmidler.

Arbeidspakke 1 ledes av Jan S. Fuglestvedt, forskningsleder CICERO Senter for klimaforskning

Vitenskapelige artikler