Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Transport og miljø - tiltak og virkemidler

TEMPO-prosjektet løp fra 2009 til 2014.Hensikten med prosjektet var å frembringe kunnskap om hvilke tiltak i transportsektoren som virker: Hva skal til for at vi skal reise mer miljøvennlig? Og hva skal til for at Norges handel skal skje på klimaets premisser? Prosjektet ledes av Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning. Les mer om forskningsprosjektet TEMPO

 

TEMPOs SLUTTKONFERANSE

Last ned sluttrapport. Last ned infografikk

Presentasjoner 17.06.2014

Presentasjoner 18.06.2014

 

 

Infografikk med blant annet funnene fra TEMPO presenteres på www.tempo2014.no 

Last ned hele magasinet her. 

Last ned enkeltfigurer i Flickr-galleriet: 

Presseoppslag 14-18.06

Elbil til 2050 (DN)

Kan kutte nesten alt (DN)

Klimavennlig ferietur (DN)

Flyreiser verst for klimaet i framtiden (forskning.no)

Avgift gjør bilparken mindre giftig (Dagsavisen)

Vegen mot klimavennlig transport (Teknisk Ukeblad)

Dagsnytt 18 (NRK, 17.06.2014)

Dagsnytt (NRK, 1706.2014)

Søndagsrevyen (15.06.2014)

 

Tidligere konferanser

 

 


Søk på transportmiljo.no