Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Tre positive effekter på én gang

Ved å redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser og partikler som har kort levetid i atmosfæren – som metan og sot – kan global oppvarming reduseres betraktelig de neste tiårene, samtidig som det vil gi positive helseeffekter. I tillegg kan forskere måle effekten av utslippsreduksjonene og forbedre klimamodellene.

 KORTLEVDE KLIMAGASSER: Det er ikke bare nivået på oppvarmingen som er viktig, men også hastigheten på oppvarmingen. I denne sammenhengen kan de kortlevde komponentene spille en viktig rolle.

KORTLEVDE KLIMAGASSER: Det er ikke bare nivået på oppvarmingen som er viktig, men også hastigheten på oppvarmingen. I denne sammenhengen kan de kortlevde komponentene spille en viktig rolle. (Foto: Crestock)

Dette kommer frem i en kommentarartikkel i Nature Geoscience, der forskningsleder Jan S. Fuglestvedt og professor Ivar Isaksen ved CICERO Senter for klimaforskning er blant forfatterne.

Mindre oppvarming

Den internasjonale forskergruppen bak artikkelen peker på flere fordeler ved å få kontroll over utslippene av kortlevde klimagasser og partikler innen et par tiår.  Først og fremst kan man redusere hastigheten på den globale oppvarmingen, før man kommer skikkelig i gang med reduksjon av CO2-utslipp, som har mer langvarig effekt på klimaet. Det er ikke bare nivået på oppvarmingen som er viktig, men også hastigheten på oppvarmingen. I denne sammenhengen kan de kortlevde komponentene spille en viktig rolle.

Samtidig presiserer forskergruppen at de menneskeskapte klimaforstyrrelsene bare kan stabiliseres ved å få kontroll over CO2-utslippene.

Positiv helseeffekt

Mange av de kortlevde komponentene har en negativ påvirkning på luftkvaliteten i lokal eller regional sammenheng.  Spesielt for personer med luftveisproblemer kan dette være et problem, men også for mennesker med normal helsetilstand.

– En viktig bieffekt av mindre utslipp av kortlevde klimagasser er bedre lokal og regional luftkvalitet og mindre helsekomplikasjoner, sier Jan Fuglestvedt.

Kan gi bedre klimamodeller

Fuglestvedt forklarer at slike utslippskutt også vil gi forskerne en god mulighet til å observere hvordan nivåene i atmosfæren endrer seg og at en dermed vil få bedre innsikt i viktige prosesser. Dette vil igjen kunne gi grunnlag for å forbedre klimamodellene.

 – Spesielt er det viktig å redusere usikkerheten knyttet til hvor følsomt klimasystemet er for utslipp. Det vil forbedre beregningene av framtidig oppvarming. Slik vil vi også få bedre forutsetninger for å si hvor mye vi må redusere utslippene av CO2 for å unngå farlige klimaendringer, sier Fuglestvedt.

Nødvendig med samlet strategi

Samtidig påpeker han viktigheten av en samlet strategi for utslippsreduksjoner:

– Mangfoldet av klimagasser gir også et mangfold av valgmuligheter for utslippkutt. Den store utfordringen er å kombinere tiltak som virker på kort og lang sikt. Det er helt nødvendig med en overordnet strategi for dette, understreker Fuglestvedt.