Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Presentasjoner TEMPO-konferanse

Last ned presentasjonene fra TEMPO-konferansen “Policy Change for Sustainable Transport - New Policy Instruments and Modes of Governance”.

 Foto: Ruter AS

Utslippskutt fra transportsektoren er en stor utfordring. For å kutte utslipp fra transport er ny teknologi viktig, men ikke tilstrekkelig. Barrierer som hindrer nye og mer effektive teknologier og transportløsninger må avdekkes, og på sikt fjernes.

Målet med konferansen var å belyse hvordan nye politiske virkemidler og ny politikkutforming kan bidra til å nå klimamålene på transportområdet. 

Last ned fullt program

Konferansen ble åpnet av Pål Prestrud, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Møteleder var instituttsjef Lasse Fridstrøm, Transportøkonomisk institutt (TØI). 

Innledere:

 • Lasse Fridstrøm, Managing Director, Institute of Transport Economics (TØI). Introduction to the 2nd TEMPO Conference: 'Policy Change for Sustainable Transport' Last ned presentasjon
 • Daniel Sperling, Director, Institute of Transportation Studies, University of California, Davis; Professor, Environmental Science and Policy and Civil & Environmental Engineering. "Beyond 2 billion cars: The California policy model" Last ned presentasjon
 • John Urry, Distinguished Professor, Department of Sociology, Centre for Mobilities Research, Lancaster University. "Scenarios After the car” Last ned presentasjon
 • Jan Rotmans, Professor, Director, Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT), Erasmus University, Rotterdam. "Transformative change towards sustainability" Last ned presentasjon
 • Petri Tapio, Finland Futures Research Centre, University of Turku, Leader of the interdisciplinary FIDEA research group (Frameworks for Interdisciplinary Environmental Analysis). "Theory and degrees of decoupling in the transport sector" Last ned presentasjon
 • Vibeke Nenseth, Chief Research Sociologist, Institute of Transport Economics (TØI), Oslo. Kommentarinnlegg til Petri Tapios presentasjon (se over) Last ned presentasjon 
 • Gerardo Marletto, Associate Professor of Applied Economics, University of Sassari & University of Roma Tre. "Changing regime: actors and institutions to get out of the car" Last ned presentasjon
 • Annica Kronsell, Associate Professor, Department of Political Science, Deputy Director of the LETS-programme at Lund University, Sweden. "Governing transitions towards Low-Carbon Transport Systems for 2050" Last ned presentasjon
 • William M. Lafferty, Professor of Strategic Research for Sustainable Development in Europe, University of Twente, Netherlands; Senior Consultant SINTEF. "Governance for sustainable mobility: Environmental Policy Integration (EPI) as a crucial instrument for achieving decoupling" Last ned presentasjon
 • Claus Hedegaard Sørensen, Senior Researcher Danish Technical University. Kommentarinnlegg til William M. Laffertys presentasjon (se over) Last ned presentasjon
 • Angela Hull, Professor, Spatial planning and Governance, Heriot-Watt University, Edinburgh. "Policy integration: What will it take to achieve more sustainable transport solutions in cities" Last ned presentasjon
 • Aud Tennøy, Senior Researcher, Institute of Transport Economics (TØI), Oslo. Kommentarinnlegg til Angela Hulls presentasjon (se over) Last ned presentasjon
 • Karolina Isaksson, Political Science Researcher, Swedish National Road and Transport Research Institute. "Overcoming barriers for policy adoption and implementation - lessons from the Stockholm congestion charging scheme" Last ned presentasjon
 • Erling Sæther, Deputy Director, Schenker AS. "The transportation sector in Norway:  Challenges and opportunities. How to reduce C02 emissions substantially within 2-5 years?" Last ned presentasjon
 • Ralph Bühler, Assistant Professor, Urban Affairs and Planning - Alexandria Center, Virginia Tech, VA. "Making urban transport sustainable – insights from Germany" Last ned presentasjon
 • Steffen Kallbekken, CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo). Kommentarinnlegg til Ralph Bühlers presentasjon (se over) Last ned presentasjon

I tillegg var det panel- og plenumsdiskusjoner, blant annet med TEMPO-aktørene, brukerrepresentantene og forskerne. 

Det ble også arrangert en workshop om barrierer og suksessfaktorer for politikkgjennomføring, arrangert av et forskerteam fra det nært beslektede OPTIC-prosjektet. Invitasjon til workshopen kan lastes ned her.

For nærmere informasjon, kontakt forskningsleder Vibeke Nenseth, TØI, vne@toi.no, telefon: 22 57 38 77 / 920 43 407