Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Hvilke transportmidler er mest klimavennlige?

Kanskje har du sittet med et kart og lurt på hva som er den mest klimavennlige måten å komme seg fra A til B. Til deg har Tempoforsker Marianne Tronstad Lund dessverre ingen klare svar.

- Det kommer an på, sier hun.

Det kommer blant annet an på hvilket tidsperspektiv du legger til grunn, hvor utslippene finner sted og det avhenger av antall mennesker i bilen, kabinen, vogna eller lugaren.

Tempoprosjektet har frembragt kunnskap om klimaeffekten av gitte transportalternativer som utfører gitte oppgaver. Er effekten størst om man kjører alene i bil over 500 kilometer eller om man deler et fly med hundre andre? Hvor stor forskjell er det å frakte flyttelasset med tog sammenlignet med lastebil? Det handler om å kunne velge riktig transportalternativ til riktig arbeid.

Tronstad Lund presenterer foreløpige resultater av slike beregninger under Tempokonferansen 28.februar.

Diesel eller bensin?

Mange lurer også på hva som er mest klimavennlig av diesel og bensin. Bilparken i Norge består av omtrent halvparten diesel og halvparten bensin, men de siste årene har det vært en kraftig økning i diesel blant nye biler i Norge. Ifølge en rapport fra Vista Analyse økte andelen nye dieselbiler i Norge fra 50 til 75 prosent mellom 2006 og 2007. I samme tidsrom har CO2-utslippet fra nybiler falt med 25 prosent sier samme rapport. Mer diesel og mindre CO2, det må jo være bra?

- Bensin har rundt femten prosent høyere utslipp av CO2 per kilometer en diesel, men skal man gjøre noe med den globale oppvarmingen i et kort tidsperspektiv er diesel et dårligere valg, sier Tronstad Lund.

Årsaken er at diesel inneholder en rekke andre komponenter som varmer opp atmosfæren. Disse komponentene er kortlevde slik som partikler, karbonmonoksid og nitrogenoksid. Utslipp av nitrogenoksid bidrar til dannelse av ozon som har en oppvarmende klimaeffekt, men også til å redusere mengden av klimagassen metan, noe som gir et avkjølende bidrag, mens sotpartikler absorberer solstråling og gir oppvarming.

- Ozongasser er veldig kortvarige, bare noen uker. Partikler faller ned med regnet etter noen dager, sier Tronstad Lund.

De kortlevde gassene og partiklene oppstår, varmer opp og forsvinner relativt raskt. Så selv om vi får et konstant påfyll av disse vil de ikke akkumuleres i atmosfæren slik CO2 gjør. På den annen side de virker oppvarmende straks, mens CO2 hoper seg opp og virker stadig mer oppvarmende.

Moderne dieselmotorer blir stadig bedre, og filtrerer ut stadig mer partikler og nitrogenoksid.

- Det er viktig å ikke glemme at diesel likevel fører til en betydelig mengde utslipp med CO2, og dermed også varmer opp på sikt, sier Tronstad Lund.

Marianne Tronstad Lund presenterer under Tempokonferansen, torsdag 28.02.

Les også

Kraftige tiltak nødvendig i byene

Kamp om kunder kupper klima

Temperaturendring fra ulike sektorer

Klimaeffekten av ulike transportvalg