Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Klimapåvirkning fra reiser

Fly, tog eller bil - hva er det beste klimavalget? En ny studie anslår hvordan ulike reisemåter påvirker klimaet.

En studie fra IIASA og CICERO Senter for klimaforskning er presentert i artikkelen Mode, load, and specific climate impact from passenger trips i tidsskriftet Environmental Science and Technology. Forskere beregner klimapåvirkningen fra reiser på 500 til 1000 kilometer - typiske avstander for forretningsreiser eller feriereiser.

  • Flyreiser har fortsatt den største klimapåvirkningen per distanse tilbakelagt
  • Men hvordan vi velger mellom bilreiser og kollektivtrafikk utgjør en stor forskjell i hvordan vi påvirker klimaet


- Det å reise alene i en stor bil kan være like ille for klimaet som at vi flyr. Men dersom tre personer reiser sammen i en liten bil, kan dette ha like liten påvirkning på klimaet som en togreise, sier Jens Borken-Kleefeld ved IIASA.

 En 1000 kilometer lang reise alene i en stor bil kan slippe ute opptil 250 kilo CO2, har forskerne beregnet. En togreise eller samkjøring i liten bil, kan gi så lite som 50 kilo CO2 per reisende.

Flyreiser har den aller største påvirkningen per distanse tilbakelagt - fordi flytrafikk kan gi kondensstriper og føre til at cirrusskyer dannes, og disse har stor klimapåvirkning. Det samme har ozon.

Studien har konsentrert seg om kortlivede klimagasser og aerosoler som slippes ut både ved transport på bakken og i lufta. I tillegg har forskerne gjort rede for bruk av kjøretøy og effektivitet.

- Disse komponentene er ikke regulert innenfor Kyoto-protokollen, sier CICERO-forsker Terje Berntsen. - Dermed kan de bli oversett når vi sammenlikner klimapåvirkningen fra ulike reisemåter.