Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Klimaeffekten av norske reisevaner

Vi kjører og går ofte, og flyr sjelden. Likevel står flyreisene for en stor andel av oppvarmingen fra reisene våre. De rikeste reiser mest og står for en tredjedel av klimaeffekten fra norske reisevaner.

Basert på tall fra forskningen til Borgar Aamaas, CICERO

 

Bil og gange dominerer i antall turer som blir gjennomført hvert år. Flyreisene står for under én prosent.  

 

Klimaeffekten domineres av flyreisene, som selv om de utgjør 0,3 prosent av reisene står for 51,9% av klimaeffekten fra reisene våre. 

De 20 prosent rikeste flyr over dobbelt så langt og kjører mer bil enn gjennomsnittet i løpet av et år.

De 20 prosent rikeste står for en betydelig del av klimaeffekten fra reisene våre.

 

 

Les mer her