Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Hvor går veien videre?

Vi trenger ny teknologi. Politikere må tilrettelegge. Atferden vår må endres. Kanskje verdiene våre må endres også. Veien til et karbonfritt transportsystem er ikke ferdig lagt. Og når vi vil finne fram, er det ingen som vet. Men de fleste er enige om at det haster.  

Hvordan vil fremtidens transportsystem formes og se ut? Teoriene som ble lagt fram på en TEMPO-konferanse var mange og spenstige.

Hvordan vil framtidens transportsystem formes og se ut? Teoriene som ble lagt fram på en TEMPO-konferanse var mange og spenstige.

Noen av verdens toppforskere innenfor transport og miljø var til stede på konferansen «Policy Change for Sustainable Transport – New Policy Instruments and Modes of Governance», arrangert denne uken av forskningsprogrammet TEMPO.

De hadde ingen ferdigskrevne oppskrifter å tilby, men teoriene var mange og noen av løsningsforslagene spenstige. Nederlandske Jan Rotmans, professor ved Erasmus University i Rotterdam, er opptatt av hvordan vi skal få til større samfunnsmessige systemendringer -  såkalte ’transitions’ - for en bærekraftig samfunnsutvikling. Han viste blant annet fram framtidsillustrasjoner av karbonfrie biler på skinner.

– Mange, særlig unge, tror at dagens biler vil miste sin ikonstatus. Kanskje blir framtidens biler elektriske, førerløse og skinnegående, foreslo han, og så heller ikke vekk fra at en større del av Nederlands transport i framtiden vil foregå på vann.

– Skjer mye i industrien

Professor Daniel Sperling ved University of California, Davis ser imidlertid for seg at biler blir en del av framtiden. Han har skrevet boken «Two billion cars: Driving toward sustainability» som har fått mye oppmerksomhet i USA. Han trekker fram at framtidige transportløsninger er avhengige av tre  pilarer: bedre biler, bedre drivstoff og nye mobilitetsmønstre.

– Vi trenger ny teknologi og nye oppfinnelser. Og det skjer svært mye i bilindustrien nå, mye mer enn man hadde ventet for bare noen få år siden. Det produseres stadig bedre motorer, bedre gir og lettere materialer, og batterikostnadene reduseres mye raskere enn man hadde trodd, sa han.

– Jeg vet ikke hvor vi vil ende opp, men jeg tror at vi vil få en framtid der både biodrivstoff, hydrogen og elektrisitet driver bilene våre.  

Ikke bare teknologi

Enkelte av foredragsholderne på konferansen mente ny teknologi får for mye oppmerksomhet i transportdebatten.

– Jeg kjenner ikke til en eneste overgang som bare skjedde på grunn av ny teknologi. Overganger handler ikke minst om måten vi organiserer samfunnet på og hvordan verdiene våre endres, sa Jan Rotmans.    

Professor John Urry ved Lancaster University understreket samme poeng:

– Vi trenger ikke bare ny teknologi. Det er komplekse systemer som må endres. Når en har så tunge systemer i utgangspunktet, med så sterke interesser involvert, blir dette en utfordring, sa han.

Kan ta tid

Jan Rotmans har analysert overgangen til et mer røykfritt samfunn og pekte på at denne overgangen har tatt hele 50 år.

– Men 50 år, er det så ille da, innvendte Jane Summerton, senterleder ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo i en av konferansens debatter.

– Nei… det er ikke så ille, svarte fra Jan Rotmans, og  minnet samtidig om at det ikke var mangel på steiner som gjorde slutt på steinalderen.

 

Nedenfor kan du laste ned programmet og presentasjonene fra konferansen:

Last ned fullt program

 • Lasse Fridstrøm, Managing Director, Institute of Transport Economics (TØI). Introduction to the 2nd TEMPO Conference: 'Policy Change for Sustainable Transport' Last ned presentasjon
 • Daniel Sperling, Director, Institute of Transportation Studies, University of California, Davis; Professor, Environmental Science and Policy and Civil & Environmental Engineering. "Beyond 2 billion cars: The California policy model" Last ned presentasjon 
 • John Urry, Distinguished Professor, Department of Sociology, Centre for Mobilities Research, Lancaster University. "Scenarios After the car” Last ned presentasjon
 • Jan Rotmans, Professor, Director, Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT), Erasmus University, Rotterdam. "Transformative change towards sustainability" Last ned presentasjon
 • Petri Tapio, Finland Futures Research Centre, University of Turku, Leader of the interdisciplinary FIDEA research group (Frameworks for Interdisciplinary Environmental Analysis). "Theory and degrees of decoupling in the transport sector" Last ned presentasjon
 • Vibeke Nenseth, Chief Research Sociologist, Institute of Transport Economics (TØI), Oslo. Kommentarinnlegg til Petri Tapios presentasjon (se over) Last ned presentasjon 
 • Gerardo Marletto, Associate Professor of Applied Economics, University of Sassari & University of Roma Tre. "Changing regime: actors and institutions to get out of the car" Last ned presentasjon
 • Annica Kronsell, Associate Professor, Department of Political Science, Deputy Director of the LETS-programme at Lund University, Sweden. "Governing transitions towards Low-Carbon Transport Systems for 2050" Last ned presentasjon
 • William M. Lafferty, Professor of Strategic Research for Sustainable Development in Europe, University of Twente, Netherlands; Senior Consultant SINTEF. "Governance for sustainable mobility: Environmental Policy Integration (EPI) as a crucial instrument for achieving decoupling" Last ned presentasjon
 • Claus Hedegaard Sørensen, Senior Researcher Danish Technical University. Kommentarinnlegg til William M. Laffertys presentasjon (se over) Last ned presentasjon
 • Angela Hull, Professor, Spatial planning and Governance, Heriot-Watt University, Edinburgh. "Policy integration: What will it take to achieve more sustainable transport solutions in cities" Last ned presentasjon
 • Aud Tennøy, Senior Researcher, Institute of Transport Economics (TØI), Oslo. Kommentarinnlegg til Angela Hulls presentasjon (se over) Last ned presentasjon
 • Karolina Isaksson, Political Science Researcher, Swedish National Road and Transport Research Institute. "Overcoming barriers for policy adoption and implementation - lessons from the Stockholm congestion charging scheme" Last ned presentasjon
 • Erling Sæther, Deputy Director, Schenker AS. "The transportation sector in Norway:  Challenges and opportunities. How to reduce C02 emissions substantially within 2-5 years?" Last ned presentasjon
 • Ralph Bühler, Assistant Professor, Urban Affairs and Planning - Alexandria Center, Virginia Tech, VA. "Making urban transport sustainable – insights from Germany" Last ned presentasjon
 • Steffen Kallbekken, CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo). Kommentarinnlegg til Ralph Bühlers presentasjon (se over) Last ned presentasjon