Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Folk vil ha rushtidsavgift

(10.04.2012) Et flertall i befolkningen foretrekker rushtidsavgift framfor bomavgift i de store byene, viser CICERO-studie. Men bompenger får også overraskende høy oppslutning i norske storbyer.


BOMPENGER. Folk vil ha rushtidsavgift framfor flate bompengesatser, ifølge en ny CICERO-studie. Foto: Crestock

 - Undersøkelsen viser en overraskende stor oppslutning om å betale bompenger i det hele tatt og særlig for å betale mer i rushtiden, sier Steffen Kallbekken, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, til Dagens Næringsliv.

På oppdrag fra CICERO Senter for klimaforskning gjennomførte Synovate i 2011 en representativ spørreundersøkelse i Oslo, Bergen og Trondheim, der de spurte om holdningene til drivstoffavgifter, parkeringsavgifter og bompenger/køprising. Resultatet viste at  folk foretrekker rushtidsavgift framfor bompenger. 60 prosent av de spurte foretrekker rushtidsavgift framfor flate bompengesatser og trønderne var aller ivrigst med en positiv svarprosent på 67,6.

Noe overraskende viste studien at 53 prosent av de spurte ønsker bompengeløsninger i det hele tatt. Oppslutningen om tradisjonelle bompenger er aller størst i Bergen, der 62 prosent er positive

- Mens man ofte snakker om stor motstand mot bomavgifter er det et flertall som vil beholde bompenger i Oslo og i Bergen og nesten flertall også i Trondheim, sier Kallbekken til Dagens Næringsliv.

Kallbekken mener studien viser at bruk av rushtidsavgifter er mer populært enn man har sett for seg og dermed kan være veien å gå for å redusere biltrafikken i de store byene.

- Hvis man kombinerer rushtidsavgift med å bygge ut kollektivtransport, kan det være en politisk farbar vei, sier han til avisen.

- Slike avgifter kan bare i begrenset grad bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Begge gir imidlertid inntekter som kan brukes til å finansiere samfunnsoppgaver, og rushtidsavgifter har en tilleggsgevinst for samfunnet ved at de reduserer hvor mye tid vi kaster bort på å stå i kø, sier han.


Positive: I Oslo vil nesten 60 prosent gå over til rushtidsavgift dersom de fikk sjansen. 

 

Av Monica Bjermeland, 10. april 2012

(Oppdatert 12.04.2013)