Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Bilar og fly dominerer klimapåverknaden frå reiser

Dei 10 prosent rikaste i Tyskland står for nesten 20 prosent av den totale klimapåverknaden frå reiser. Likevel kjem to-tredelar av klimapåverknaden frå dei breiare middelklassane.

Ein studie frå CICERO Senter for klimaforskning og International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) er nå publisert tidsskriftet Environmental Science & Policy. Han viser klimapåverknaden frå reiser identifisert av den siste tyske nasjonale reisevaneundersøkinga.

Studien ser på klimapåverknaden av tyskarar sine reisevaner delt på transportmiddel, inntektsklasse og reisedistanse. Bil- og flyreiser er ansvarleg for 90 prosent av klimapåverknaden. Flyreiser har ein høgare spesifikk klimapåverknad per personkilometer, men justert for reisevolumet er splitten mellom bil og flyreiser lik.

– CO2-utsleppa er omtrent like store frå fly- og bilreiser per personkilometer, men i analysen vår er alle relevante klimaeffektar tatt med, seier CICERO-forskar Borgar Aamaas, hovudforfattaren av studien. – Klimapåverknaden av flyreiser er nesten dobbelt så stor grunna den ekstra effekten frå kondensstriper.

Les mer på CICEROs hjemmesider.