Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Kraftige tiltak nødvendig i byene

Trafikken i Bergen slipper ut over 330.000 tonn CO2 i året. En pakke bestående av dyrere drivstoff, billigere kollektivtransport og dyrere parkering vil knapt påvirke dette tallet, viser beregninger fra Transportøkonomisk institutt.

Tempoforskerne Anne Madslien og Chi Kwan Kwong fra Transportøkonomisk institutt har kjørt modellberegninger for bergensområdet for å finne ut hvor effektive forskjellige tiltak er.

- Vi har sett på hvor mye enkelttiltak har å si for prosentvis endring i antall reiser og hva det har å si for klimagassutslippene, sier forskningsleder Anne Madslien. 

Forskerne tok utgangspunkt i fire typer tiltak:

  • Høyere pris på drivstoff
  • Parkeringsavgifter for arbeidsreiser og fritidsreiser
  • Reduserte priser og høyere frekvens på kollektivreiser
  • Endring i bompengeinnkrevning, blant annet tidsdifferensiering

De målte effekten av disse tiltakene hver for seg, og hvordan det slo ut når de ble satt i sammen til pakker. Økt parkeringsavgift var det enkelttiltaket som hadde størst effekt på korte turer, mens på lengre turer er det prisen på drivstoff. Hyppigere og billigere kollektivtransport betyr ikke nødvendigvis at folk parkerer bilen:

- Mange av de nye kollektivreisende er tidligere gående og syklende som nå velger å ta bussen, sier Kwong.

En pakke bestående av 50 prosent dyrere drivstoff, 25 prosent billigere kollektivtransport og en femti kroners økning av parkeringsavgiften for arbeidsreiser, førte til drøyt 25 prosents økning i antall kollektivreiser og knappe ti prosent reduksjoni antall kjørende.

Små kutt i klimagassene

Målt i CO2-utslipp ville denne pakken redusere Bergens klimagassutslipp med omtrent 17 000 tonn, eller omtrent 5 prosent.

- Dette viser at det må virkelig kraftige pakker til for å få til store kutt. Skal de nødvendige kuttene komme, vil det være helt nødvendig å kombinere atferdsendrende tiltak med utvikling av ny teknologi, sier Madslien.

Madslien og Kwong vil presentere funnene under Tempokonferansen, torsdag 28.02.

Les også

Kamp om kunder kupper klima